Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem lub formą ‘–ing’ ze zmianą znaczenia – cz. 1

Share with others:
There is a group of verbs after which we use another verb in its infinitive or –ing form with a change of meaning.
Read these examples below. Find out what verbs we can use this way and how their meanings change according to whether we use the infinitive or the –ing form after them.

W języku angielskim jest pewna grupa czasowników, po których występuje inny czasownik, a ten może występować w bezokoliczniku lub posiadać końcówkę -ing. W zależności od formy drugiego czasownika, pierwszy czasownik, czyli czasownik główny zmienia swoje znaczenie.

Przeczytaj poniższe przykłady. Sprawdź, które czasowniki używane są w ten właśnie sposób i jak zmienia się ich znaczenie w zależności od tego, w jakiej formie ( bezokolicznika czy z końcówką -ing) wystepuje następujący po nim drugi czasownik.

1. FORGET
a) forget + to-infinitive (zapomnieć coś zrobić)

It’s a pity I forgot to take enough money to buy this amazing car 😉

Jaka szkoda, że zabrałam ze sobą za mało pieniędzy żeby kupić ten niesamowity samochód 😉

no, no…niektórzy to mają kaprysy 😉 pozostaje skoczyć do bankomatu 😉

 

b) forget + -ing form (zapomnieć o jakiejś sytuacji z przeszłości)

They’ll never forget being bitten by the nasty Scottish midges. The horrible creatures didn’t let them eat their evening meal 😉

Oni nigdy nie zapomną tego jak byli pogryzieni przez wstrętne szkockie muszki. Te okropne storzenia nie pozwolily im zjeść wieczornego posiłku 😉

 

2. GO ON
a) go on + to-infinitive (zakończyć jedną czynność i przejść do zrobienia innej)

He stopped playing with the rabbit mascot and went on to count the chocolate ladybirds.

Przestał bawić się z królikiem maskotką i przeszedł do liczenia czekoladowych  biedronek.

b) go on + -ing form (kontunuować coś; robić coś nieprzerwanie)

That day he went on cycling till it got dark.

Tego dnia jechał bez przerwy aż do czasu, kiedy zrobiło się ciemno.

 

3. WANT
a) want + to-infinitive (chcieć coś zrobić)

He wants to communicate better in Polish.

Chce lepiej porozumiewać się po polsku.

 

b) want + -ing form (coś musi zostać wykonane; wszystko na to wskazuje, że jest taka potrzeba; w tym przypadku czasownik ‘want’ ma takie samo znaczenie jak czasownik ‘need’)

Her bike wants cleaning. = Her bike needs cleaning.

Jej rower wymaga czyszczenia.

… oj, na pewno 😉

 

4.  REGRET
a) regret + to-infinitive (z przykrością coś robić, … ponieważ zwykle nie ma innego wyjścia)

The receptionist in the hotel said: „I regret to say that but there are no vacant rooms right now.”
That’s why we pitched our tents on the beach.

Recepcjonista w hotelu powiedział: “Przykro mi to mówić, ale nie ma wolnych pokoi w tej chwili.
Dlatego właśnie rozbiliśmy namioty na plaży.

 

b) regret + -ing form (żałować że coś się zrobiło)

Gaja regrets barking at the children. She didn’t mean to frighten them.

Gaja żałuje, że szczekała na te dzieciaki. Nie miała zamiaru ich przestraszyć.

…no taki pies to chyba muchy nie skrzywdzi 😉

 

5.  BE  AFRAID
a) be afraid + to-infinitive (wahać się coś zrobić, bać coś zrobić; jest wybór czy wykonać daną czynność czy nie)

She’s not afraid to feed the deer. She is sure that it won’t hurt her.

Ona nie boi się karmić tego jelonka. Jest pewna, że nie zrobi jej krzywdy.

 

b) be afraid of + -ing form (bać się tego co może się stać w danej sytuacji)

He’s keen on extreme sports. He’s not afraid of falling down.

On bardzo lubi sporty ekstremalne. Nie boi się runąć w dół.

zajrzyj także na stronę Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem lub formą ‘-ing’ ze zmianą znaczenia – cz. 2

Share with others:

You may also like...