Past simple (part 1) …

Share with others:

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzajęce umiejętność tworzenia zdań w czasie past simple.

What happened in Scotland? Do the quiz.

Instruction:
Look at the pictures which correspond to the sentences. Read and complete the sentences. Choose one of the answers provided by clicking the ‘?’ correct button. Use the ‘=>’ button to move to the next sentence. If you like, you can see all sentences as well.

Instrukcja:
Popatrz na zdjęcia, które korespondują ze zdaniami do uzupełnienia. Przeczytaj i uzupełnij zdania. Wybierz jedną z podanych trzech mozliwych odpowiedzi poprzez klikniecie odpowiedniego znaczka ‘?’. Uzyj nawigacyjnego klawisza ‘=>’ aby przejść do nastepnego zdania. jeśli chcesz, możesz wyświetlić wszystkie zdania jednoczesnie.

You can also look at another past simple exercise online.

!!! Jeśli Twój wynik nie jest zadowalający, poszukaj pomocy na stronach “Jak tworzymy zdania w czasie past simple” oraz “Kiedy używamy czasu past simple”. Tu znajdziesz wiele wskazówek i odpowiednich przykładów, aby wszystko stało się …jasne 🙂

Share with others:

You may also like...