Lauri ‘Heavy’

Share with others:
‘Heavy’ is today  a very popular single which comes from the first solo Lauri Ylönen’s album entitled ‘New World’. Lauri is well known as the leader of the Finnish alternative rock band The Rasmus.

‘Heavy’ to dziś bardzo popularny singiel pochodzący z pierwszej solowej płyty ‘New World’  Lauriego. Lauri jest znany jako lider fińskiej grupy The Rasmus.

In the video clip, which I find quite interesting, two characters are starring – Lauri himself and … Amanda. Who is Amanda? Watch the video and look at the words:

W wideoklipie, który uważam za całkiem interesujący, grają dwie postaci – Lauri  we własnej osobie i … Amanda. Kim jest Amanda? Obejrzyj klip i zerknij na słowa:

 

The lyrics:

They build you a cage of diamonds and gold

most beautiful place for you to grow old

They brought you the moon and served you the lie

and all that you wanted was freedom to fly

 

Zbudowali ci klatkę z diamentów i złota

najpiekniejsze miejsce dla ciebie  aby się zestarzeć

Przynieśli ci księżyc i podali (zaserwowali) kłamstwo

a wszystko czego chciałaś (chciałeś) to wolność by latać

 

Well, nobody wants to be kept in a cage, even though made of gold and diamonds. So, the song is about …freedom,  or rather about lack of freedom… Yes, sometimes all the splendour, fame and wealth can actually oppress.

Cóż, nikt nie chce być trzymany w klatce, nawet jeśli jest ze złota i diamentów. Więc jest to piosenka o … wolności, a raczej jej braku …Tak, czasami splendor, sława i fortuna potrafią istotnie przytłoczyć.

 

And now the chorus:

It’s heavy

but you are not the only one

who’s tired of giving

afraid of the oblivion

Could it be that your curse is a bliss?

But the crown on your head never felt this heavy

Jest ciężko

ale nie jesteś jedyną (jedyny)

która (który) jest zmęczona(y) dawaniem

i boi się zapomnienia

A może jest tak, że twoje przekleństwo jest szczęściem?

Ale korona na twojej głowie nigdy nie wydawała się być taka ciężka

 

Let’s go on…:

Harness your rage, take a leap of faith

to claim back you soul before it’s too late

Show them no fear, sing them goodbye

Leave all but you heart and you’re free to fly

Ujarzmij swoją wściekłość, uwierz w siebie

aby odzyskać swoją duszę, zanim będzie za późno

Nie pokazuj im strachu, zaśpiewaj im na do widzenia

Zostaw wszystko oprócz serca i jesteś wolny by latać

 

It’s heavy

but you are not the only one

who’s tired of giving

afraid of the oblivion

Could it be that your curse is a bliss?

But the weight of the world never felt this heavy

Take the evident leap of faith

Don’t you be afraid

Jest ciężko

ale nie jesteś jedyną (jedyny)

która (który) jest zmęczona(y) dawaniem

i boi się zapomnienia

A może jest tak, że twoje przekleństwo jest szczęściem?

Ale ciężar świata nigdy nie wydawał się być tak ciężki

Naprawdę uwierz w siebie

Nie bój się

 

 

It’s heavy

but you are not the only one

who’s tired of giving

afraid of the oblivion

Could it be that your curse is a bliss?

But the cross that you bear never felt this heavy

Jest ciężko

ale nie jesteś jedyną (jedyny)

która (który) jest zmęczona(y) dawaniem

i boi się zapomnienia

A może jest tak, że twoje przekleństwo jest szczęściem?

Ale krzyż, który dzwigasz nigdy nie był tak ciężki

 

You are not the only one

who’s tired of living

afraid of the oblivion

Cause the crown on your head, the smile that you wear

the cross that you bear never felt this heavy

Nie jesteś jedyną (jedyny)

która (który) jest zmęczona(y) życiem

i boi się zapomnienia

Ponieważ korona na twojej głowie, uśmiech, który nosisz

krzyż, który dzwigasz nigdy nie były tak ciężkie

 

 

The crown on your head never felt this

heavy

Korona na twojej głowie nigdy nie wydawała się tak ciężka

 

But there is still hope…I think…, judging from the last moments of the video 🙂

 

Share with others:

You may also like...