Present continuous w praktyce (1) czyli…

Share with others:

…ćwiczenie praktyczne na znajomość czasu present continuous 

What is happening in pictures 1-8? 
Look at the eight pictures and then do the gap-fill activity below.

You can enlarge the image by clicking on it.

Popatrz na pokazane osiem zdjęć. Następnie uzupełnij luki w zdaniach poniżej.
Każdemu zdjęciu odpowiada jedno zdanie z luką.

Jeśli chcesz powiększyć obrazek, po prostu kliknij.

Share with others:

You may also like...