‘More’ i ‘less’

Share with others:
1. ‘More’ and ‘less’ with adjectives
‘More’ and ‘less’ are used to form the comparative of adjectives of two or more syllables.

‘More’ i ‘less’ występują jako przysłówki, które w połączeniu z przymiotnikami dwu- i wielosylabowymi powodują ich przejście na stopień wyższy:

Adult swans are more beautiful than their children.

Dorosłe łabędzie są piękniejsze od ich dzieci.

😉 stąd mamy bajkę „Brzydkie kaczątko” – ‘The Ugly Duckling’

To zdanie możemy przedstawić również za pomocą przysłówka ‘less’ zachowując znaczenie zdania.

Swan children are less beautiful than their adults.

Łabędzie dzieci są mniej piękne niż ich dorosłe osobniki.


This bike expedition was only for more experienced riders.

Ta wyprawa rowerowa była tylko dla bardziej doświadczonych rowerzystów.

I znowu zastosujemy transformację tego zdania z użyciem ‘less’:

This bike expedition wasn’t for less experienced riders.

Ta wyprawa rowerowa nie była odpowiednia dla mniej doświadczonych rowerzystów.

 

2. ‘More’ and ‘less’ with adverbs
‘More’ and ‘less’ are also used with adverbs and change them into their comparatives:

‘More’ i ‘less’ występują również z przysłówkami powodując ich przejście na stopień wyższy:

This time she was climbing the hill more carefully.

Tym razem ona wspinała sie na to wzgórze ostrożniej.

I kolejna transformacja z użyciem ‘less’:

Last time she was climbing the hill less carefully than today.

Ostatnim razem wspinała się na to wzgórze mniej ostrożnie niż dzisiaj.


 

3. ‘More’ and ‘less’ with nouns
‘More’ is used with countable and uncountable nouns with the meaning ‘a larger number or  amount of’:

‘More’ używamy z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Stanowi stopień wyższy od ‘a lot of’, ‘much’ i ‘many’ i oznacza większą liczbę lub ilość czegoś, czyli po prostu „więcej”:

‘Less’ is used with uncountable nouns with the meaning ‘a smaller amount of’:

‘Less’ stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi i oznacza „mniej”:

You can usually pour less coffee into a cup than into a glass.

Zwykle można wlać mniej kawy do filiżanki niż do szklanki.


What word then (meaning ‘a smaller number of sth’) can we use with countable nouns?

Jakie więc słówko, oznaczające „mniej”, zastosujemy z rzeczownikami policzalnymi?

Tym słowem jest fewer:

In autumn there are fewer tourists there. More people visit the mountains in summer.

Jesienią jest tutaj mniej turystów. Więcej ludzi odwiedza te góry w lecie.


 

 

Share with others:

You may also like...