Idioms with ‘picture’

Share with others:

1. to put someone in the picture

meaning – to give someone the information they need in order to understand a situation (informal) – wprowadzić kogoś w sytuację (wyrażenie nieformalne)

Młodzieniec na zdjęciu został zaznajomiony z sytuacją ;-D…ciekawe jaką? Ale chyba jest zadowolony 😉

You have to look through the files, but beforehand I’ll put you in the picture and tell you what is the main goal of the negotiations.

Musisz przejrzeć te skoroszyty, ale wcześniej zaznajomię cię z sytuacja i powiem jaki jest główny cel tych negocjacji.

A: Haven’t you been put in the picture yet?
B: No, I haven’t got any information so far.

A: Nie zaznajomiono cie jeszcze z sytuacją?
B: Nie, jak do tej pory nie dostałam żadnej informacji.

 

2. to look a picture

meaning – to look very special/ beautiful/ attractive – wyglądać szczególnie/ pieknie/ atrakcyjnie; wyglądać jak z obrazka

Your house looks a picture now. I must admit I’m a little bit jealous.

Teraz twój dom wygląda pięknie. Muszę przyznać, że jestem troszeczkę zazdrosna.

This dress really suits you. You look a picture.

Ta sukienka naprawdę do ciebie pasuje. Wyglądasz wspaniale.

 

 

Share with others:

You may also like...